نگارخانه


بازدید از خانه سالمندانبازدید از خانه سالمندانبازدید از خانه سالمندان
خانه سالمندان مهر شیراز 
بازدید آقای دکتر ایمانیه از خانه سالمندان  

 
بازدید دانشجویان از خانه سالمندان  


غربالگری سالمند


مراقبت از سالمند


همایش سلامت و سالمندی
طرح غربالگری سالمندطرح مراقبت از سالمندهمایش سلامت و سالمندی همایش سلامت و سالمندیروز جهانی سالمندروز جهانی سالمند
همایش سلامت و سالمندی روز جهانی سالمندروز جهانی سالمند
                
                    


   
   


   
   
   
 
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir