اولویت های پژوهشی

        شیوه صحیح تغذیه در سالمندی

        بیماریهای شایع  در سالمندی

        بیماریهای روماتولوژی در سالمندی

        اختلالات musculoskeletal سالمندی و مراقبتها و درمان های لازم

        اختلالات psychosocial در سالمندی

        استفاده از رسانه های اجتماعی در ارتقای سلامت عمومی سالمندی

        electrodiagnosis در سالمندی

        پیشگیری از اختلالات و بیماری های ناتوان کننده در سالمندی

        بررسی روند سالمندی

        مشاوره

        تحقیقات کیفی در زمینه سالمندی

        مباحث بهداشت روان سالمندان

        سلامت و بهداشت جامعه

        ارتقاء سلامت سالمندان

        زمینه های مختلف بهداشت جامعه

        مداخلات آموزشی- مراقبتی، در مانی، توانبخشی به منظور ارتقای سلامت سالمندان

        اختلالات ادراری در سالمندان

        اختلالات جنسی در سالمندان

        سلامت سالمندی

        ارتقاء مشارکت اجتماعی سالمندان

        حقوق سالمندان

        تکریم و احترام به سالمندان و تحکیم ارتباط بین نسلی

        مدیریت و سیاست گذاری در امور سالمندی

        اپیدمیولوژی سالمندی

 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir