امکانات

کتابخانه


کتابخانه

مرکز تحقیقات سالمندی به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجویان و محققان گرامی، برای انجام پژوهش های این عزیزان منابع زیر را معرفی می نماید. عزیزان علاقه مند می توانند کتب معرفی شده را از کتاب فروشی های سراسر کشور خریداری نمایند. 


بیماری های شایع مردان
مؤلفین: دکتر ندا معین، مهین انصاری فرد، شیدا علی نژاد، علیرضا ترابیبیماری های شایع زنان
مؤلفین: دکتر معصومه صفاری، دکتر فریبا مرادیسلامت بانوان ایرانی
مؤلفین: مهین انصاری فرد، دکتر معصومه صفاری، علیرضا ترابی


 

راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 1
مؤلفین: دکتر سهیلا خوشبین، دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی، دکتر محمد اسماعیل مطلقراهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 2
مؤلفین: دکتر سهیلا خوشبین، دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی، دکتر محمد اسماعیل مطلقراهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 3
مؤلفین: دکتر سهیلا خوشبین، دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی، دکتر محمد اسماعیل مطلق


 

راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 4
مؤلفین: دکتر سهیلا خوشبین، دکتر آوات غوثی، دکتر عالیه فراهانی، دکتر محمد اسماعیل مطلق

بهداشت سالمندان
مؤلفین: مهین انصاری فرد، دکتر منیژه رشیدی، مهدی کیوان شکوهتغذیه سالمندان
مؤلفین: دکتر پریسا ترابی، فریبا کلاهدوز، دکتر ربابه شیخ الاسلام


 
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir