مركز تحقيقات سالمندی از ارديبهشت ماه سال 1391 فعاليت خود را در راستای انجام پژوهش های بنيادی و كاربردی به منظور اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان سالمندان آغاز نمود.

Feature Slides

شروع به کار وب سایت مرکز تحقیقات سالمندی1392-5-1

وب سایت مرکز تحقیقات سالمندی، با همکاری کارشناسان این مرکز و معاونت پژوهشی دانشگاه ایجاد شده است. از شما همکاران و مراجعین گرامی این وب سایت دعوت می شود که با شرکت در نظرسنجی وب سایت، با ما همراه باشید و نظرات و پیشنهاد های خود را به ما اطلاع دهید.