رئیس مرکز تحقیقات


دکتر محمد علی نظری نیا
سمت: رئیس مرکز - عضو مؤسس و هیأت علمی مرکز
مدرک :فوق تخصص روماتولوژی
مرتبه علمی : استاد

  Email: nazariniam@sums.ac.ir
Google Scholar & H-index
Scopus
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir