نشریات

مرکز تحقیقات سالمندی به منظور ارتقاء سطح آگاهی سالمندان، گاهنامه هایی با مضامین راهکارهای سلامت دوره سالمندی را هر چند ماه یکبار به صورت چاپی در اختیار سالمندان محترم قرار می دهد. نشریات مذکور در اماکن عمومی از قبیل پارک ها در مناسبت های مختلف توزیع می شود. همچنین این نشریات برای دانشگاه های سرتاسر استان ارسال می گردد.  


گاهنامه شماره 1 - 1390
 
مركز تحقيقات سلامت سالمندان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف،برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)،طبقه دهم، مرکز تحقیقات سالمندی
    تلفن:36122203-071
    فکس:36281638-071

پست الکترونیک: sgrc@sums.ac.ir